Jak wygląda wizyta?

Pierwszym etapem jest dokładny wywiad obejmujący analizę problemu pacjenta, gdzie w trakcie rozmowy poszukiwane są możliwe przyczyny problemu, określane są cele oraz oczekiwania wobec wizyty. Pod lupę brany jest codzienny behawior pacjenta, praca, hobby oraz przebyte urazy/operacje, historia leczenia i choroby towarzyszące.

Następnie wykonywane jest globalne badanie ciała, którego celem jest ustalenie wtórnych oraz pierwotnych przyczyn problemu, gdzie po wstępnym badaniu lokalnego problemu zostanie poddana ocenie integracja układu ruchu. Czym jest wtórna przyczyna problemu? Jest nią przyczyna bezpośrednia czyli np. mięsień którego wzmożone napięcie doprowadza do przeciążenia segmentu ruchowego. W takim wypadku co określamy przyczyną pierwotną? Układ, którego ustawienie doprowadziło do tego, że np. uprzednio przywołany mięsień musiał pracować więcej niż powinien, co doprowadziło do przeciążenia.

Na podstawie zebranych informacji terapeuta wspólnie z pacjentem ustala satysfakcjonujący schemat postępowania rehabilitacyjnego, gdzie określa się konieczne do zrealizowania cele, by krok po kroku osiągnąć trwały i satysfakcjonujący efekt. Jako przykład można wskazać :

1. Niwelacja bólu i przygotowanie ciała do prawidłowego obciążenia (eliminacja przyczyny wtórnej)
2. Wdrażanie pracy w nowym, korzystniejszym wzorcu (praca nad przyczyną pierwotną)
3. Powrót do aktywności ruchowej, ze zmniejszeniem ryzyka nawrotu kontuzji/ przeciążenia.

Czy oznacza to, że każda wizyta musi przebiegać wg opisanego schematu? Absolutnie nie, ponieważ opisany ogólny teoretyczny przykład tyczy się tylko pewnej części zaburzeń. Oczywiście spora część tego schematu, będzie się powtarzać, natomiast może być on modyfikowany stosownie do wymagań pracy stawianych przez problematykę danego przypadku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *